ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาอ่างทอง จัดกิจกรรม Morning Talk พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนตุลาคม 2557
กปภ.สาขาอ่างทอง จัดกิจกรรม Morning Talk พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนตุลาคม 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา นายวรดี ชินคชบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง นำทีมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานได้พูดคุยสนทนา แลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการทำงานอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอีกด้วย ทั้งนี้ในวันดังกล่าวได้มีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งได้แก่คุณสันทนา พึ่งทรัพย์ พนักงานบัญชี 5
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937