ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงจัดกิจกรรมสนทนายามเช้ารับปีงบประมาณ 2558
กปภ.สาขาชุมพวงจัดกิจกรรมสนทนายามเช้ารับปีงบประมาณ 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


            เมื่อวันที 9  ตุลาคม 2557  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง นำโดย นางกรุณา  คุ้มสว่าง  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง  พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน  ลูกจ้างในสังกัด  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk ) ประจำเดือน ตุลาคม 2557 เป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ 2558 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชา พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ พร้อมนี้ยังได้คัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน ตุลาคม 2557 คือ นายจิระชัย  แก้ววันทา  ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 4
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937