ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.เขต 2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณใหม่ 2558
กปภ.เขต 2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณใหม่ 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา นายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยเป็นการพูดคุยติดตามผลการทำงานในด้านต่างๆ พร้อมมอบนโยบายในการทำงานเพื่อให้การทำงานในปีงบประมาณ 2558 นี้ ประสบผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ กปภ. ที่ว่าผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพ และบริการที่เป็นเลิศ
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937