ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี ในโอกาสที่ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับตำแหน่งใหม่
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี ในโอกาสที่ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับตำแหน่งใหม่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

         นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี ในโอกาสที่ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า แต่งตั้งให้เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) พระนครศรีอยุธยา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 และเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายในการบริหารราชการจังหวัด ของผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937