ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาหนองแค ต้อนรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงกรองน้ำ
กปภ.สาขาหนองแค ต้อนรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงกรองน้ำ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา และอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำ ณ โรงกรองน้ำ กปภ.สาขาหนองแค ทั้งนี้คณะนักศึกษาฯได้เยี่ยมชมการสูบน้ำดิบ , จุดเติมสารละลาย , การตกตะกอน และระบบจ่ายน้ำเพื่อส่งจ่ายน้ำไปยังผู้ใช้น้ำ ซึ่งในวันดังกล่าวได้รับการต้อนรับจากพี่ๆพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาหนองแคอย่างเป็นกันเอง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937