ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ขอปรบมือให้คนคุณธรรม กปภ.สาขาธัญบุรี
ขอปรบมือให้คนคุณธรรม กปภ.สาขาธัญบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

             ด้วยในวันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. นายชินรัตน์ ใยดี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี และนายมนต์ชัย กองสุทธิ หัวหน้างานผลิต ได้ออกตรวจสอบพื้นที่จำหน่ายน้ำในบริเวณหมู่บ้านเบญจทรัพย์ คลอง ๘ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้พบเห็นกระเป๋าสตางค์ตกหล่น ในกระเป๋าสตางค์มีใบขับขี่ และเงินสดจำนวนหนึ่ง คาดการณ์ว่าเป็นคนในหมู่บ้าน จึงได้ส่งมอบให้กรรมการหมู่บ้านเบญจทรัพย์ ออกประกาศตามหาเจ้าของกระเป๋าสตางค์ต่อไป
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937