ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัด Big Cleaning Day เพื่อสร้างบรรยากาศในสำนักงานให้ประทับใจผู้ใช้น้ำ
กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัด Big Cleaning Day เพื่อสร้างบรรยากาศในสำนักงานให้ประทับใจผู้ใช้น้ำ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ นำโดยนายชาญชัย จันทบาล ผจก.กปภ.สาขาบ้านหมี่  ร่วมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด พร้อมใจกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยลงมือทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาดและสวยงาม สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937