ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่อง จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน
กปภ.สาขาปากช่อง จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                    เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำโดย นายชาญ บุญแจ้ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนกันยายน และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนสิงหาคม ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑๔ สร้างความผูกพัน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ได้พบปะสังสรรค์ ร่วมเสวนากิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆของหน่วยงาน พร้อมทั้งถ่ายทอดผลการประชุมการสรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาส และนโยบายจากการเข้าร่วมประชุมตามโครงการต่าง ๆ อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในหน่วยงาน โดยดาวเด่นประจำเดือนสิงหาคม 2557 คือ น.ส.กัลยา วรรณแก้ว พนักงานการเงินและบัญชี 3
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937