ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี ออกหน่วยพบประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2557
กปภ.สาขาลพบุรี ออกหน่วยพบประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี โดย นายสุวิชา ศรีแสงอ่อน ผู้จัดการกปภ.สาขาลพบุรี มอบหมายให้ นายสุชาติ ศรีพา ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาลพบุรี นำพนักงานในสังกัดออกจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 2 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อให้บริการลูกค้าในการตรวจสอบมาตรวัดน้ำผิดปกติ และน้ำไม่ไหล รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนกรณีค่าน้ำสูงผิดปกติ
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937