ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครราชสีมาพบลูกค้าในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3
กปภ.สาขานครราชสีมาพบลูกค้าในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ได้ออกพบลูกค้าและประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 บริเวณหมู่บ้านเทพธานี หมู่ 5 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำประปาภายในบ้าน ค้นหาและซ่อมแซมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านและหน้าบ้านโดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งมีลูกค้าได้รับบริการในวันดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 20 ราย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937