ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่องออกให้บริการลูกค้าในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2557
กปภ.สาขาปากช่องออกให้บริการลูกค้าในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง โดย นายชาญ บุญแจ้ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำพนักงานออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจใหั้กัน (Home Care) เป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โครงการปากช่องคันทรีแลนด์ หมู่ 10 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยได้ให้บริการรับคำขอติดตั้งประปาใหม่แก่ลูกค้าจำนวน 30 ราย และดำเนินการติดตั้งประปาใหม่ภายใน 1 วัน จำนวน 20 ราย พร้อมนี้ยังได้ให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้าน ซึ่งลูกค้ามีความพึงพอใจกับการให้บริการที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเช่นนี้เป็นอย่างยิ่ง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937