ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านนาออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
กปภ.สาขาบ้านนาออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา โดย นายไพฑูรย์ พิกุลสารทิศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา นำพนักงานในสังกัด ออกพบประชาชนผู้ใช้น้ำที่หมู่บ้านสวนแสนสุข ซึ่งอยู่ในเขตจำหน่ายน้ำอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) เป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา ได้ดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาชำรุดภายในบ้าน และให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปา พร้อมแจกน้ำดื่มบรรจุขวด รวมถึงให้ลูกค้ากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937