ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูง ร่วมกันสนทนายามเช้า ประจำเดือนกันยายน 2557
กปภ.สาขาโนนสูง ร่วมกันสนทนายามเช้า ประจำเดือนกันยายน 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 นายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง  พร้อมด้วย หัวหน้างานผลิต หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย หัวหน้างานอำนวยการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมกันสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ประจำเดือนกันยายน 2557 ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 13 (สร้างความผูกพัน) โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ แจ้งข่าวสารใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ พูคคุยปัญหาในการปฏบัติงานภายในองค์กร พร้อมนี้ยังได้เลือกดาวเด่นประจำเดือนสิงหาคม 2557 ได้แก่ นางสาวสุภาวดี เรืองอยู่ พนักงานการเงินและบัญชี 5
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937