ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระพุทธบาทจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2557
กปภ.สาขาพระพุทธบาทจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านพุกร่าง (พลอุปถัมป์) วัดหนองคณฑี และชุมชนหมู่ 4 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยได้ทำการค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วภายในบ้านลูกค้า จำนวน 4 ราย ให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน จำนวน 8 ราย พร้อมนำน้ำดื่มบรรจุขวดตรา กปภ. ไปแจกลูกค้าและประชาชนตามบริเวณที่ได้ออกเยี่ยมเยียนในครั้งนี้
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937