ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 จัดพิธีเปิดอาคารห้องปฏิบัติการสาขาลพบุรี (Lab Cluster) เพื่อการบริหารจัดการด้านคุณภาพน้ำให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
กปภ.ข.2 จัดพิธีเปิดอาคารห้องปฏิบัติการสาขาลพบุรี (Lab Cluster) เพื่อการบริหารจัดการด้านคุณภาพน้ำให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดพิธีเปิดอาคารห้องปฏิบัติการสาขาลพบุรี (Lab Cluster) โดยได้รับเกียรติจากนายถาวร นิติภาวะชน รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคสายงานปฏิบัติการ 4 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 , ผจก.กปภ.สาขาในสังกัด  และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว โดยอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หรือ LAB CLUSTER เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางในการตรวจสอบน้ำประปาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อเข้าสู่ระบบ ISO/IEC17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดอาคารห้องปฏิบัติการสาขาลพบุรี (Lab Cluster) ได้มีการร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Water Safety Plan ของหน่วยงานในสังกัด กปภ.ข.2 อีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937