ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาผักไห่ ออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2557
กปภ.สาขาผักไห่ ออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ นำโดย นายชาติ พานิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้ออกพบประชาชนในกิจกรรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครัั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 บริเวณหมู่ที่ 2,3,4,5 ต.ลาดชิด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้บริการดูแลและซ่อมแซมระบบประปาแก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำโดยไม่คิดค่าบริการ พร้อมนี้ยังได้แจกน้ำดื่มบรรจุขวดแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้ออกไปเยี่ยมเยียนด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937