ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขามวกเหล็ก จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครัั้งที่ 2/2557
กปภ.สาขามวกเหล็ก จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครัั้งที่ 2/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ร่วมกับหน่วยงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด โดยการประปาส่วนสาขามวกเหล็กได้นำน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 300 ขวด พร้อมพัดโครงการเติมใจให้กัน ไปแจกประชาชนที่เข้าร่วมงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937