ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า“Morning Talk” ครั้งที่ 12/2557 และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน กันยายน2557
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า“Morning Talk” ครั้งที่ 12/2557 และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน กันยายน2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) นำโดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน ครั้งที่ 11/2557 ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพันธ์) ในวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา07.00–08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)

            กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. พนักงานมาร่วมทำกิจกรรม5 ส. โดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหารเช้า คือ น้ำชา กาแฟ โอวัลติน และ ซาลาเปา ได้มีการพูดคุย เกี่ยวกับเรื่องการทำงาน โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้ให้คำแนะนำในการทำงาน และนำปัญหาที่พบเห็นของแต่ละงานมาปรับปรุงแก้ไข ประเด็นในการสนทนาครั้งนี้ ได้แก่

          1. ผจก. ฯ แจ้งให้ทราบว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อให้ เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รักษาศีล 5 โดยเริ่มจากหน่วยเล็ก ๆ ของครอบครัวรักษาศีล 5 จนถึงหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มุ่งเน้นนำมิติทางศาสนา และวัฒนธรรม สร้างความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนไทย โดยหากจังหวัดขอความร่วมมือให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ก็จะจัดให้พนักงานเข้าร่วม ตามความเหมาะสม ต่อไป

          2. กรณี กปภ.สาขา ที่ประสบปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้ใช้น้ำ และสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว ทำให้เสียภาพลักษณ์ ของ กปภ. ขอให้พนักงานทุกคนตระหนัก และให้ความสำคัญกับการตอบคำถาม กับผู้ใช้น้ำ หากมีการปิดน้ำซ่อมท่อ ต้องประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้น้ำรับทราบ ให้ได้มากที่สุด โดยอาศัยรถประชาสัมพันธ์ PWA Moving Service และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยประชาสัมพันธ์ ถึงแม้ว่า กปภ. จะปิดการจ่ายน้ำแล้วก็ตาม (ออกประชาสัมพันธ์ขณะกำลังจัดซ่อม) เพื่อลดข้อร้องเรียน

          3. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับโทรศัพท์ ต้องพูดด้วยน้ำเสียง และวาจา ที่สุภาพ

          4. การบันทึกข้อมูล Data Center ของสาขาอยู่ในระดับดี ขอให้รักษามาตรฐานนี้ไว้

          5. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการ กปภ. จะมาตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาฯ ขอให้พนักงานเตรียมความพร้อม ให้การต้อนรับ และเตรียมข้อมูลในงานของตน ใส่โปรแกรม Power Point ให้แน่น และแม่นยำ เพื่อตอบคำถาม อันเป็นการแสดงศักยภาพของสาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)

          จากนั้นได้ดำเนินการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน โดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ และ "ดาวเด่นประจำเดือน" กันยายน 2557 ได้แก่ นายอับดุลเราะห์มาน ไชยธารี พนักงานบัญชี 5เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุสาหะ อุทิศเวลาให้กับการทำงาน อัธยาศัยดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน จึงทำให้เพื่อนร่วมงาน โหวตให้เป็น "ดาวเด่นประจำเดือน" กันยายน 2557
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937