ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) มอบน้ำดื่มเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับส่วนราชการในพื้นที่ให้บริการ
กปภ.สาขารังสิต(พ) มอบน้ำดื่มเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับส่วนราชการในพื้นที่ให้บริการ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            นายสมชาย ศรีสุนทร ผู้จัดการกปภ.(พ)สาขารังสิต มอบน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ.จำนวน 1,500 ขวดให้กับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหาราบที่ 21 รักษาพระองค์ ที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจคืนความสุขให้กับประชาชน ในพื้นที่อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

            พร้อมกันนี้ นางสาวนุชนาฎ เอี้ยวสกุล ผู้ช่วยผู้จัดการกปภ.(พ)สาขารังสิต เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ.จำนวน 500 ขวดให้กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เพื่อสนับสนุนกิจกรรม การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่จัดขึ้นในวันที่ 18-19 กันยายน 2557 ณ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937