ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนในโครงการ เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
กปภ.สาขาธัญบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนในโครงการ เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

         ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 นายสุรศักดิ์  ขจรศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบหมายให้นายคมศักดิ์  เศษสิลา หัวหน้างานบริการและควบคมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยนางสาวศศิธร  ผิวสอาด หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 ณ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี เพื่อเยี่ยมเยียนและให้บริการประชาชน พร้อมทั้งให้บริการแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 400 ขวด การให้คำแนะนำขั้นตอนการขอติดตั้งน้ำประปา การใช้น้ำอย่างถูกวิธีเพื่อลดปัญหาค่าน้ำสูง และการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้าน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937