ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับประธานกรรมการกปภ.
กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับประธานกรรมการกปภ.
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

             ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านประธานคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค นายจิรชัย มูลทองโร่ย ท่านรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ในส่วนของที่ตั้งสำนักงานสาขา สถานีผลิตน้ำคลอง ๑๓ สภาพพื้นที่โดยส่วนรวมของระบบผลิต – จำหน่าย แนวท่อการให้บริการ รวมถึงรอยต่อของการบริการที่ติดกับการประปานครหลวง พร้อมทั้งมอบนโยบาย เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขงานบริการให้ดียิ่งขึ้น
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937