ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ. ตรวจเข้มคุณภาพน้ำ เปิด Lab cluster เพิ่มที่สาขาลพบุรี
กปภ. ตรวจเข้มคุณภาพน้ำ เปิด Lab cluster เพิ่มที่สาขาลพบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

ชมรูปภาพขนาดใหญ่ชมรูปภาพขนาดใหญ่


         การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าเปิดอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หรือ Lab Cluster แห่งที่ 8 ในปี 2557 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความคล่องตัวในควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน ณ กปภ.สาขาลพบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น.

          นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า การดำเนินงานของ กปภ. ในยุคปัจจุบัน จะเน้นการดำเนินงานเชิงรุก ภายใต้แผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ.(ฉบับที่ 2) ปี 2555-2559 ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบผลิตจ่ายน้ำประปาและระบบบริการที่เป็นเลิศ โดยเฉพาะการเพิ่มมาตรการในการควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานระดับสากล ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและความคล่องตัวในการทดสอบ ควบคุม และแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิตน้ำทุกขั้นตอน ตั้งแต่แหล่งน้ำดิบ ระบบผลิต ระบบจ่าย และควบคุมการใช้สารเคมี กปภ.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หรือ Lab Cluster เพิ่มเติมในปี 2557 อีก 10 แห่งทั่วประเทศ ทำให้สามารถเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำและพัฒนาคุณภาพในการดำเนินงานเข้าสู่ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025โดยมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางของ กปภ.บริการให้คำปรึกษา และร่วมปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพน้ำแก่หน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย

          สำหรับโครงการดังกล่าวได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้ว 7 แห่ง ได้แก่ กปภ.สาขาเพชรบุรี สาขาเชียงราย สาขาเลย สาขาจันทบุรี สาขามหาสารคาม สาขามุกดาหาร และสาขาพิจิตร ล่าสุด ได้จัดพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กปภ.สาขาลพบุรี ซึ่งเป็นแห่งที่ 8 ในวันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 10.00น.ณ กปภ.สาขาลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่บริการมั่นใจได้ว่าน้ำประปาของกปภ. สะอาดและได้มาตรฐานสากล

          นางรัตนา กิจวรรณกล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิด lab Cluster ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของ กปภ. อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให้สามารถมีน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน ตลอดจนเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในการเข้าถึงน้ำประปา ถือเป็นการสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ตามกรอบแนวคิดของกระทรวงมหาดไทยที่ว่า "มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้"
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937