ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ประธานกรรมการ กปภ.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย กปภ.ทุกสาขาในพื้นที่จ.ปทุมธานี ณ กปภ.สาขาธัญบุรี
ประธานกรรมการ กปภ.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย กปภ.ทุกสาขาในพื้นที่จ.ปทุมธานี ณ กปภ.สาขาธัญบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                  เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 กปภ.สาขารังสิต(พ) โดยนายสมชาย ศีรสุนทร ผจก.กปภ.(พ)สาขารังสิต ร่วมกับคณะผู้บริหารของ กปภ.ข.2 ให้การต้อนรับนายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการ กปภ. ที่ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ณ กปภ.สาขาธัญบุรี พร้อมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และพูดคุยซักถามลูกค้าผู้ใช้น้ำถึงความพึงพอใจในการให้บริการของ กปภ. เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการต่อไป
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937