ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี นำรถ PWA Moving Service ออกรับชำระค่าน้ำประปา ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
กปภ.สาขาลพบุรี นำรถ PWA Moving Service ออกรับชำระค่าน้ำประปา ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา นายสุวิชา ศรีแสงอ่อน ผจก.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด นำรถ PWA Moving Service ออกหน่วยให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้น้ำ ณ บริเวณศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยในวันดังกล่าวมีผู้ใช้น้ำมาใช้บริการจำนวน 36 ราย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำได้เป็นอย่างมาก
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937