ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายกจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน คร้้งที่ 2/2557
กปภ.สาขานครนายกจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน คร้้งที่ 2/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก โดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำทีมพนักงานลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนและเติมความห่วงใยให้แก่ลูกค้าในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 บริเวณสี่แยกจปร. หมู่บ้านสุวรรณภูมิ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 โดยได้ให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำประปาภายในบ้าน ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่ว ซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาที่ชำรุด รับคำขอติดตั้งประปาใหม่ และให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน โดยมีลูกค้าได้รับบริการรวม 50 ราย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937