ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.2 จัดกิจกรรม Morning Talk และคัดเลือกพนักงานดีเด่น
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.2 จัดกิจกรรม Morning Talk และคัดเลือกพนักงานดีเด่น
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) โดยมีนางสิรินทันทน์ ชินคชบาล ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานนำการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน สรุปปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น พร้อมนี้ยังได้ทำการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำเดือนกันยายน 2557 ได้แก่ น.ส. รัตนภรณ์ หันจางสิทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 เนื่องจากเป็นผู้เสียสละเวลานอกราชการในการทำงานแก้ไขงานให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดมาโดยตลอด
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937