ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อใช้ในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557
กปภ.สาขาลพบุรี สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อใช้ในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา นายสุวิชา ศรีแสงอ่อน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 300 ขวดให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปใช้ในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลพบุรีประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นในชื่องาน "ค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น เทิดไท้องค์ราชันย์ คืนความสุขให้เยาวชนจังหวัดลพบุรี" โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (ด้านชุมชนและสังคม) ที่ กปภ.ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937