ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาหนองแคออกรับคำขอติดตั้งมาตรวัดน้ำในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2557
กปภ.สาขาหนองแคออกรับคำขอติดตั้งมาตรวัดน้ำในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              นายนพดล พุ่มกันภัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค  พร้อมด้วย พนักงานและลูกจ้าง จัดกิจกรรมออกรับคำขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ ในโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2557 เพื่อให้บริการลูกค้าในการรับคำขอติดตั้งมาตรวัดน้ำแก่ผู้ใช้น้ำรายใหม่นอกสถานที่ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก หมู่ที่ 7 , 8 และ 9 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก ในวันที่ 1 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 12.00 น. โดยมีผู้ให้ความสนใจยื่นคำขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ พร้อมชำระเงินค่าติดตั้ง จำนวน 40 ราย และ ยื่นคำขอติดตั้งเพื่อให้สำรวจประมาณการค่าใช้จ่ายเนื่องจากอยู่ห่างไกลจาก ท่อเมน จำนวน 35 ราย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอติดตั้งมาตรวัดน้ำเพื่อให้ผู้สนใจเตรียมเอกสารมา ยื่นขอใช้น้ำที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแคต่อไป
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937