ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโชคชัยจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2557
กปภ.สาขาโชคชัยจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย ร่วมกับอำเภอโชคชัย ออกหน่วยโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หมู่ 10 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โดยได้ตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนและให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ , พัดที่ระลึกในโครงการเติมใจให้กัน พร้อมนี้ยังได้มอบหมอนผ้านวมเป็นของที่ระลึกแก่นายอำเภอโชคชัย และ ผู้กำกับสถานีตำรวจอำเภอโชตชัยอีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937