ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่ สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อใช้ในโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง
กปภ.สาขาบ้านหมี่ สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อใช้ในโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา กปภ.สาขาบ้านหมี่ โดยนายชาญชัย จันทบาล ผจก.กปภ.สาขาบ้านหมี่ ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 360 ขวด เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ณ วัดธรรมมิการาม ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรณรงค์ให้ประชาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ส่วนราชการในพื้นที่ ครู/อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยให้คงอยู่ต่อไป
 งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937