ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ดำเนินการล้างถังตกตะกอนเพื่อรักษาคุณภาพน้ำก่อนส่งจ่ายน้ำให้ถึงมือผู้ใช้น้ำ
กปภ.สาขาปทุมธานี ดำเนินการล้างถังตกตะกอนเพื่อรักษาคุณภาพน้ำก่อนส่งจ่ายน้ำให้ถึงมือผู้ใช้น้ำ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี โดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี มอบหมายให้นายชวลิต มิคร้าม หัวหน้างานผลิตพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ณ สถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส ซึ่งเป็นสถานีผลิตน้ำที่มีขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม. ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2557 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานตามที่ กปภ.กำหนด ก่อนส่งจ่ายให้ถึงมือผู้ใช้น้ำต่อไป

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937