ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กกปภ.สาขาโชคชัย จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2557
กกปภ.สาขาโชคชัย จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัยได้ออกจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2557  ร่วมกับ อำเภอโชคชัย ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่พบประชาชน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ วัดกุดสวาย หมู่ 12 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โดยได้ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและให้้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้านแก่ลูกค้าและประชาชน พร้อมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดและของที่ระลึกในโครงการ โดยมีลูกค้ามาติดต่อขอรับบริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย รวม 60 ราย
 งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937