ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูงจัดส่งมิสเตอร์ประปาออกให้บริการซ่อมแซมดูแลระบบประปา
กปภ.สาขาโนนสูงจัดส่งมิสเตอร์ประปาออกให้บริการซ่อมแซมดูแลระบบประปา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง โดย นายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ได้จัดส่งมิสเตอร์ประปาประจำศูนย์บริการประปาทันใจ ออกให้บริการซ่อมแซมและดูแลระบบประปาแก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำ โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ได้ออกไประบายตะกอนในเส้นท่อบริเวณบ้านหนองอ้อ ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เพื่อกำจัดกลิ่นและตะกอนในเส้นท่อให้ผู้ใช้น้ำได้ใช้น้ำประปาที่สะอาด และ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ได้ออกให้บริการซ่อมท่อด่วนบริเวณบ้านจันดุม ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ตามนโยบายประปาทันใจ ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937