ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมายจัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน สิงหาคม 2557
กปภ.สาขาพิมายจัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน สิงหาคม 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย จัดกรรมสนทนายามเช้า หรือ morning Talk  ประจำเดือนสิงหาคม 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 29  สิงหาคม 2557  โดย มี นายไพรวัลย์  กล่ำสุข ผู้จัดการการประปาส่ว่นภูมิภาคสาขาพิมาย เป็นผู้มอบนโยบายการทำงานให้แก่พนักงานในสังกัด พร้อมนี้ยังได้ร่วมกันพบปะ พูดคุย และหารือแนวทางและปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ตามแผนยุทธศาสตร์สร้างความรักและความผูกพันธ์ในองค์กร
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937