ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่อง จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 1/2557
กปภ.สาขาปากช่อง จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 1/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นายชาญ บุญแจ้ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 ตั้งแต่เวลา 09..00 น. - 12.00 น. ณ ชุมชนหมู่บ้านหนองกะจะ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อให้บริการลูกค้าผู้ใช้น้ำในการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน โดยมีลูกค้าได้รับบริการรวม 50 ราย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937