ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 11/2557
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 11/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 11/2557 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงาน กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินการที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ.

         นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ. (พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะทำงาน WSPฯ ได้แจ้งกับคณะทำงานว่าได้รับแจ้งจาก ผอ.กปภ.ข.2 อาจจะมีคณะของท่านประธานกรรมการ กปภ. คนใหม่ นายจิรชัย มูลทองโร่ย มาตรวจเยี่ยม กปภ.สาขา โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งประธานคณะทำงาน WSPฯ ขอให้คณะทำงาน ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ดำเนินการอยู่ เพราะมั่นใจในประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ทุกคนอยู่แล้ว ไม่ได้มีความกังวลใจ แต่อย่างใด และเป็นที่น่ายินดีที่ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ได้รับการเสนอชื่อประกวดประปาดีเด่น ในเรื่องผลิตน้ำดีเด่น ในปีนี้

         นายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิต เลขาคณะทำงานฯ แจ้งว่า ขณะนี้ ได้รับงบประมาณ จำนวน 435,000 .- บาท เพื่อดำเนินการขุดลอกสระพักตะกอน ที่โรงกรองอยุธยา 1 และ โรงกรองบางไทร คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 โดยเสนอในที่ประชุมว่า พื้นที่ด้านหน้า ของโรงกรองน้ำบางไทร ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ ประมาณ 10 กว่าไร่ ขอให้ประธานคณะทำงานฯ พิจารณา และขอเช่าที่ดิน กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อทำสระพักตะกอนเพิ่มเติม จะเป็นประโยชน์มาก เนื่องจากสระพักตะกอนในปัจจุบัน มีพื้นที่น้อย ไม่เพียงพอกับตะกอนที่มีมากขึ้น ประธานคณะทำงานฯ จึงมอบให้ นายเชิดชายฯ ศึกษารายละเอียด และนำเสนอ ประธานคณะทำงานฯ ต่อไป

         ประธานคณะทำงานฯ สอบถาม นายสมพร ทองอินทร์ หัวหน้างานบริการฯ เรื่องการทำแผนการระบายตะกอนในเส้นท่อ (Blow Off) ในพื้นที่แต่ละโซน โดยให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผล และรวบรวม นำเสนอคณะทำงานฯ ต่อไป

          ประธานคณะทำงานฯ สอบถาม นายสมพร ทองอินทร์ หัวหน้างานบริการฯ เรื่องการทำแผนการระบายตะกอนในเส้นท่อ (Blow Off) ในพื้นที่แต่ละโซน โดยให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผล และรวบรวม นำเสนอคณะทำงานฯ ต่อไป

         นายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิต เลขาคณะทำงานฯ เสนอต่อประธานคณะทำงานฯว่า ควรทำบันทึก สอบถามเรื่องการดำเนินการฝึกอบรม WSP ของพนักงาน (On The Job Training) ไปที่ กปภ.ข.2 เพราะขณะนี้ มีเพียงการฝึกอบรมเรื่อง คุณภาพน้ำ เพียงครั้งเดียว

         นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผช.ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา รองประธานคณะทำงาน ฯ ขอให้ เลขาคณะทำงานฯ นำเสนอแผนวินิจฉัย ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ต่อคณะทำงานด้วย

นัดประชุมคณะทำงาน WSP&PM ครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 10:00 น.
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937