ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่องร่วมงานพิธี 12 สิงหา
กปภ.สาขาปากช่องร่วมงานพิธี 12 สิงหา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง ร่วมกับ อำเภอปากช่อง  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 12.00 น.
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937