ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2557
กปภ.สาขาบ้านหมี่จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ ออกพบประชาชนเพื่อให้บริการเรื่องระบบประปาในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557  โดยได้ให้บริการรับคำขอติดตั้งประปาใหม่ ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่วภายในบ้านและภายนอกบ้าน ณ บริเวณที่ทำการกำนัลตำบลบางพึ่ง หมู่ 3 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี พร้อมนี้ยังได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 480 ขวด และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างถูกวิธีไปแจกจ่ายให้กับผู้ใช้น้ำและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ให้บริการ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937