ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมพบปะหารือกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สภากาแฟ) ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมพบปะหารือกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สภากาแฟ) ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมพบปะหารือกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สภากาแฟ) ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา07.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา โดยมี นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธาน ในพิธี


           กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายพรหมนาถ นิจประกิจ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมพบปะหารือกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สภากาแฟ) และเปิดโครงการ "เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อบำบัดน้ำเสีย" ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา07.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา โดยมี นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธาน ในพิธี


           บรรยากาศภายในงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ผู้เข้าร่วมงานคือหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานเอกชนต่าง ๆ โดยให้นักศึกษา สาขาการบริหารการโรงแรม บริการอาหาร กาแฟ น้ำสมุนไฟร ข้าวต้ม ฯลฯ โดย ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้พบปะ พูดคุย กับนายทหาร ซึ่งมาร่วมในนามตัวแทนของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ เป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปภ. ได้อย่างดียิ่ง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937