ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2557
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยนายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 2 , สำนักปฏิบัติการ 4 , ผู้บริหาร และผู้จัดการ กปภ. 30 สาขาในสังกัด ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายถาวร นิติภาวะชน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) เป็นประธานในการประชุม โดยรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) ได้ติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.สาขา พร้อมทั้งหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อการดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937