ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านระบบการเงินและบัญชีให้แก่พนักงานบรรจุใหม่
กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านระบบการเงินและบัญชีให้แก่พนักงานบรรจุใหม่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ได้จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านระบบการเงินและบัญชีให้แก่พนักงานบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 จ.สระบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายชโยดม กาญจโนมัย ผอ.กปภ.ข.2 เป็นประธานเปิดการประชุม โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมระบบการเงินและบัญชีของ กปภ. เพื่อความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติงานจริงในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้องพนักงานอีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937