ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นายเฉลิมพล ประเสิรฐสุวรรณ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี มอบหมายให้พนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดกระดังงาบุปผาราม ม.6 ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 2,400 ขวด ไปแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ และประชาชนผู้ใช้น้ำที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมนี้ กปภ.สาขาสิงห์บุรี ยังได้รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับระบบประปา พร้อมแนะนำวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างมาก
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937