ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
กปภ.สาขาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี โดย นายเฉลิมพล ประเสริฐสุวรรณ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ชุมชนบ้างบางกระบือ ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เพื่อให้บริการลูกค้าผู้ใช้น้ำในการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน และรับคำขอติดตั้งประปาใหม่ โดยมีลูกค้าได้รับบริการรวม 275 ราย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937