ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภุมิภาคสาขาลพบุรี ออกหน่วยชำระค่าน้ำประปา ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
การประปาส่วนภุมิภาคสาขาลพบุรี ออกหน่วยชำระค่าน้ำประปา ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี นำโดยนายสุวิชา ศรีแสงอ่อน ผจก.กปภ.สาขาลพบุรี มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำประปา  โดยนำรถ PWA Moving Service ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี รวมทั้งแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำประปา และวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับ กปภ.ได้เป็นอย่างมาก     
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937