ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ ในฐานะหน่วยงานราชการที่ประกอบคุณประโยชน์ให้ การประปานครหลวง เข้ารับโล่ห์ ประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าการการประปานครหลวง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง
กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ ในฐานะหน่วยงานราชการที่ประกอบคุณประโยชน์ให้ การประปานครหลวง เข้ารับโล่ห์ ประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าการการประปานครหลวง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายเชิดชาย มนชม หนง.ผลิต เป็นตัวแทนในการรับโล่ห์ ประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าการการประปานครหลวง โดย กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ ในฐานะ 1 ใน 2 หน่วยงานราชการที่ประกอบคุณประโยชน์ให้ การประปานครหลวง โดยส่งข้อมูลคุณภาพน้ำดิบ ด้านกายภาพเคมี จากแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสัก ทำให้การเฝ้าระวัง ในการเตรียมการแก้ไขสถานการณ์น้ำดิบ ก่อนที่จะเข้าคลองประปา ทำได้โดยสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยดำเนินการทุกวันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลาประมาณ 11.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ในการจัดงานครบรอบ 47 ปี ของการประปานครหลวง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937