ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2557
กปภ.สาขาบ้านหมี่จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ ออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 2/2557 ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 โดยได้ออกให้บริการรับคำขอติดตั้งประปาใหม่ ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่วภายในบ้านและภายนอกบ้านของลูกค้าผู้ใช้น้ำ พร้อมนี้ยังได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 360 ขวด และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างถูกวิธี มาแจกจ่ายให้กับผู้ใช้น้ำและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ให้บริการ โดยมีลูกค้าได้รับบริการรวม 80 ราย และยังได้เป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันอีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937