ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่กาชาดจังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่กาชาดจังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557ที่ผ่านมา นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี มอบหมายให้นางนฤมล ยังสิริกุล หัวหน้างานอำนวยการ เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้แก่กาชาดจังหวัดปทุมธานี จำนวน 480 ขวด เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของทางกาชาดจังหวัดในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937