ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูงส่งมิสเตอร์ประปาออกให้บริการทันใจแก่ลูกค้า
กปภ.สาขาโนนสูงส่งมิสเตอร์ประปาออกให้บริการทันใจแก่ลูกค้า
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง โดย นายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ได้ส่งมิสเตอร์ประปาประจำศูนย์ประปาทันใจเพื่อออกบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ชาวบ้านเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาโดยให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมท่อน้ำประปา และอุปกรณ์ประปาในชุมชนกระพี้ ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ชาวบ้านผู้ได้รับบริการเป็นอย่างมาก
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937