ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสิงห์บุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน สิงหาคม 2557
กปภ.สาขาสิงห์บุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน สิงหาคม 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า หรือ Morning Talk ประจำเดือนสิงหาคม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 น. โดยมีนายเฉลิมพล ประเสริฐสุวรรณ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี เป็นผู้มอบนโยบายการทำงานให้แก่พนักงานในสังกัด พร้อมนี้ยังได้ร่วมกันพบปะพูดคุยและหารือแนวทางและปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ตามแผนยุทธศาสตร์สร้างความรักและความผูกพันในองค์กร
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937