ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูงจัดสนทนายามเช้า และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน
กปภ.สาขาโนนสูงจัดสนทนายามเช้า และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง พร้อมด้วย หัวหน้างานผลิต หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย หัวหน้างานอำนวยการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด  ได้ร่วมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ (สร้างความผูกพัน) โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ รวมถึงแจ้งข่าวสารใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ พูดคุยปัญหาในการปฏิบัติงานภายในองค์กร พร้อมกันนี้ยังได้เลือกดาวเด่นประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้แก่ นายปรีชา ชินคำ ตำแหน่งช่างเครื่องกล ๔ และ นางสาวเกศินี คงกะพี้ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ๓
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937